Anna Lindh Fondas (ALF) – 2004 metais įkurta tarpvyriausybinė institucija, telkianti įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems projektams, taip skatindama prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.

Fondas vienija per 4000 organizacijų-narių iš 42 Europos ir Viduržemio jūros regionų valstybių.  Centrinis Fondo sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje, Egipte.

Organizacijos uždaviniai:

  • skatinti bendradarbiavimą švietimo, kultūros, medijų srityse;
  • prisidėti prie bendrų tarpregioninių programų kūrimo;
  • siekti kuo kokybiškesnės partnerystės tarp tinklo narių per projektus;
  • finansiškai remti projektus, kurie skatintų Europos ir Viduržemio jūros regionų bendradarbiavimą.

ALF remia jaunimo ir švietimo, kultūros ir meno, migracijos ir pilietiškumo, tarpreliginio dialogo bei medijų programas bei projektus, kurie prisideda prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo, tolerantiško ir pagarbaus požiūrio į žmogaus ugdymą, dalijimosi vertybėmis ir taikaus gyvenimo kartu.

Šiuo metu  ALF Lietuvos tinklą sudaro 58 organizacijos, kurios savo projektais prisideda prie pagrindinių ALF tikslų plėtojimo ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Mums svarbu burti organizacijas ir institucijas, bendradarbiaujančias arba norinčias pradėti bendradarbiauti su Viduržemio jūros regiono valstybėmis. Prisijunkite prie mūsų!

©2019 Anna Lindh Fondas Lietuvos tinklas - Sprendimas: E-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?